Điều khoản dịch vụ

Giới thiệu

Bằng việc đăng ký sử dụng dịch vụ của Puzi (gọi tắt là "dịch vụ") hay các dịch vụ khác đến từ Puzi (‘"Puzi") bạn được hiểu là đồng ý với các điều khoản và điều kiện dưới đây (gọi tắt là "điều khoản dịch vụ"). Các tính năng hoặc ứng dụng của Puzi cũng được tính trong điều khoản dịch vụ này. Bạn có thể xem bản điều khoản dịch vụ mới nhất bất kỳ lúc nào tại đây. Puzi có quyền hạn cập nhật và thay đổi điều khoản dịch vụ bằng cách cập nhật thông tin tại trang web của Puzi. Chúng tôi đề xuất bạn nên kiểm tra và quay lại đây để đọc các điều khoản dịch vụ để biết được có những cập nhật nào mới và có khả năng ảnh hưởng tới bạn. Bạn cần đọc và đồng ý với toàn bộ điều khoản dịch vụ dưới đây trước khi sử dụng dịch vụ của Puzi.

Phần 1: Điều khoản về tài khoản người sử dụng

 1. Bạn phải cung cấp đầy đủ tên họ, địa chỉ hiện tại, email chính xác và những thông tin liên quan cần thiết để được hưởng đầy đủ chính sách hỗ trợ người dùng của chúng tôi.

 2. Bạn cần biết rằng Puzi sẽ sử dụng email của bạn như là một phương pháp giao tiếp chính giữa hai bên.

 3. Bạn có nghĩa vụ phải bảo mật mật khẩu của chính mình. Puzi không cam kết chịu bất kì thiệt hại nào cho người dùng nếu như việc đó đến từ việc bạn không bảo mật được mật khẩu của chính mình.

 4. Bạn chịu toàn bộ trách nhiệm về dữ liệu, hình ảnh, báo cáo và các liên kết website (links) mà bạn đưa lên tài khoản Puzi của bạn (gọi tắt là "cửa hàng online" của bạn). Bạn không được đưa bất kỳ virus hay đoạn mã nào ảnh hưởng đến người khác.

 5. Bất kỳ vi phạm nào về điều khoản sử dụng sẽ bị chấm dứt ngay, bao gồm tất cả các dịch vụ mà bạn đang sử dụng của Puziness.

Tóm lại: KHÔNG sử dụng Puzi cho bất kỳ điều gì vi phạm pháp luật hay phát tán các mã độc, virus. Ghi nhớ là nếu như có bất kỳ điều gì vi phạm điều khoản sử dụng đồng nghĩa với việc chúng tôi sẽ hủy toàn bộ dịch vụ đang cung cấp cho bạn. Nếu có bất gì điều gì cần liên lạc, chúng tôi sẽ liên lạc qua email.

Phần 2: Kích hoạt tài khoản

 1. Người đăng ký sử dụng dịch vụ sẽ được xem là người sở hữu tài khoản và chịu tác động của toàn bộ điều khoản sử dụng dịch vụ.

 2. Nếu người đăng ký sử dụng dịch vụ của Puzi là nhân viên của bạn, thì nhân viên của bạn chính là người sở hữu tài khoản.

Tóm lại: Người nào trực tiếp đăng ký sử dụng dịch vụ của Puzi sẽ chịu trách nhiệm cho tài khoản đó và cũng đồng nghĩa với việc đồng ý toàn bộ điều khoản dịch vụ của Puzi.

Phần 3: Điều kiện chung

Bạn cần phải đọc và đồng ý toàn bộ điều khoản dịch vụ sử dụng dưới đây trước khi trở thành người dùng của Puzi.

 1. Hỗ trợ về kỹ thuật chỉ cam kết cung cấp đầy đủ qua email.

 2. Bạn không được sử dụng dịch vụ của Puzi cho bất kỳ điều gì phạm pháp. Điều này áp dụng với luật của từng nước nơi bạn kinh doanh cũng như luật của Việt Nam.

 3. Bạn không được quyền sao chép hay bán hay sử dụng bản điều khoản này cho các mục đích cá nhân mà không có sự cho phép bằng văn bản của Puzi.

 4. Bạn cũng không được sử dụng bất kỳ công cụ marketing nào liên quan đến Search Engine hay các phương pháp mua keyword (như Google Adwords) mà trong đó có chứa hình ảnh bản quyền, logo của Puzi.

 5. Mọi câu hỏi về Điều khoản dịch vụ bạn có thể gửi về địa chỉ email: support@puzi.com

 6. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng bạn sẽ bị ràng buộc với bản điều khoản sử dụng này và thông tin bảo mật

Phần 4: Quyền lợi của Puzi

 1. Chúng tôi có quyền sửa đổi hoặc chấm dứt Dịch vụ vì bất kỳ lý do nào, mà không cần thông báo trước.

 2. Chúng tôi có quyền từ chối cung cấp dịch vụ cho bất kỳ cá nhân nào với bất kỳ lý do nào.

 3. Chúng tôi có thể xóa nội dung hoặc bất kỳ tài khoản nào có chứa tính chất bất hợp pháp, xúc phạm, bôi nhọ, đe dọa, khiêu dâm hoặc cố tình xâm phạm sở hữu trí tuệ.

 4. Xóa bất kỳ tài khoản nào cố ý xâm phạm, xúc phạm dù bằng lời nói hay chữ viết đến khách hàng của Puzi, nhân viên của Puzi, công ty Puzi.

 5. Puzi không xem trước hay duyệt bất kỳ nội dung thông tin nào trên website của người dùng, họ phải chịu trách nhiệm về nội dung của mình.

 6. Chúng tôi có quyền cung cấp dịch vụ cho đối thủ của bạn hoặc không cam kết sẽ độc quyền cho bất kỳ đối tác nào cho từng phân khúc nào.

 7. Trong trường hợp tranh chấp đến quyền sở hữu tài khoản, chúng tôi có toàn quyền để yêu cầu các giấy tờ dùng để chứng thực quyền sở hữu tài khoản của bạn. Tài liệu có thể bao gồm và không giới hạn như: giấy tờ sao chép về giấy phép kinh doanh của bạn, thẻ chứng minh nhân dân, v.v…

 8. Puzi có quyền quyết định về quyền sở hữu hợp pháp của tài khoản và có thể chuyển quyền này đến người sở hữu hợp lệ. Nếu chúng tôi không thể xác định được quyền sở hữu chính xác, Puzi sẽ đóng băng tài khoản này cho đến khi xác định được kết luận giữa tranh chấp các bên.

Tóm lại: Chúng tôi có thể sửa đổi, hủy bỏ hay từ chối cung cấp dịch vụ bất kỳ lúc nào. Trong trường hợp có tranh chấp quyền sở hữu về tài khoản của Puzi, chúng tôi có thể đóng băng tài khoản hoặc chuyển quyền sở hữu sang người sở hữu hợp pháp nhất.

Phần 5: Giới hạn về trách nhiệm

 1. Bạn phải hiểu rõ và đồng ý rằng Puzi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào, dù là trực tiếp, gián tiếp hay ngẫu nhiên, đặc biệt các thiệt hại về lợi nhuận, uy tín, quyền sử dụng, dữ liệu hoặc các thiệt hại vô hình khác khi sử dụng dịch vụ.

 2. Trong mọi trường hợp, Puzi hoặc nhà cung cấp dịch vụ khác hợp tác với chúng tôi sẽ không phải chịu trách nhiệm về việc thiệt hại về lợi nhuận hoặc những thiệt hại khác do hậu quả phát sinh từ việc kết nối đến trang web của chúng tôi, dịch vụ của chúng tôi hoặc thỏa thuận này. Bạn cũng hiểu rằng những cá nhân liên quan trực tiếp đến chúng tôi như công ty Puzi, đối tác của Puzi, nhân viên Puzi… cũng không phải chịu trách nhiệm về các thiệt hại nào. Nếu bạn sử dụng bất kỳ dịch vụ nào của đối tác thứ ba, bạn phải chịu theo những cam kết bên họ.

 3. Dịch vụ và sản phẩm của chúng tôi là điều cơ bản nhất chúng tôi cung cấp cho bạn và không phải chịu bất kì điều khoản bảo hành theo luật định nào.

 4. Puzi không bảo đảm rằng Dịch vụ chúng tôi cung cấp sẽ không bị gián đoạn, không bảo mật hay không có lỗi.

 5. Puzi không bảo đảm rằng các kết quả thu về từ việc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi là chính xác và đáng tin cậy.

 6. Puzi không bảo đảm chất lượng của bất kỳ sản phẩm, dịch vụ, thông tin hay bất kỳ sản phẩm nào bạn mua hay sở hữu thông qua dịch vụ của chúng tôi sẽ đạt được điều bạn mong đợi, nếu có bất kỳ lỗi nào phát sinh, chúng tôi sẽ khắc phục trong điều kiện cho phép.

Tóm lại: Chúng tôi không chịu trách nhiệm nếu bạn phạm pháp, vi phạm điều khoản này hoặc đi ngược lại với quyền lợi của bên đối tác thứ ba, đặc biệt ghi chú để khi bị kiện. Dịch vụ của chúng tôi có thể bị lỗi hoặc bị gián đoạn khi cung cấp cho bạn và chúng tôi không đảm bảo điều này.

Phần 6: Từ bỏ và hoàn tất bản cam kết

Nếu Puzi có sai xót hoặc làm không đúng bất kỳ điều khoản nào đã ghi trong bản điều khoản sử dụng này, không có nghĩa là điều đó bị hủy. Điều khoản sử dụng này được xem như là sự đồng ý toàn bộ giữa bạn và Puzi và chi phối việc bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi (không giới hạn ở bất kỳ phiên bản nào của Điều khoản dịch vụ sử dụng này).

Tóm lại: Nếu Puzi có bỏ qua bất kỳ điều khoản nào trong thực thi, không có nghĩa là chúng tôi sẽ bỏ luôn điều đó. Bản điều khoản này chính là sự đồng ý giữa bạn và chúng tôi. Có nghĩa là nếu ở các bản điều khoản trước đó có điều gì trái ngược với bản điều khoản này thì chúng tôi sẽ chọn điều khoản ở bản điều khoản mới nhất.

Phần 7: Sở hữu trí tuệ và Nội dung của khách hàng

 1. Chúng tôi không yêu cầu bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào đối với các tài liệu bạn cung cấp cho Dịch vụ của Puzi. Tất cả các tài liệu bạn đưa lên website của bạn (thông qua Dịch vụ của Puzi) đều là quyền sở hữu của riêng bạn. Bạn có thể xóa bỏ cửa hàng của bạn bất kỳ lúc nào bằng cách xóa bỏ tài khoản của chính mình. Điều này cũng đồng nghĩa với việc bạn xóa toàn bộ nội dung bạn đang lưu trữ tại Dịch vụ của chúng tôi.

 2. Bằng việc tải lên nội dung của mình trên cửa hàng của bạn, bạn đã đồng ý: (a) cho phép các người dùng internet khác xem nội dung website của mình, (b) cho phép Puzi hiển thị và lưu trữ nội dung đó, (c) Puziness có thể xem các dữ liệu mà bạn đã đưa lên.

 3. Bạn giữ quyền sở hữu toàn bộ nội dung trên website của mình khi bạn tải chúng tôi; tuy nhiên, khi bạn đưa lên đồng nghĩa với việc bạn đồng ý người khác xem. Bạn phải chịu trách nhiệm cho toàn bộ nội dung bạn đưa lên có phù hợp với Pháp luật hay không.

 4. Chúng tôi sẽ không tiết lộ bất kì thông tin nào của bạn cho đối tác thứ ba, trừ những trường hợp cần yêu cầu như trong trường hợp tranh chấp quyền sử dụng dịch vụ. Thông tin bảo mật bao gồm bất kỳ tài liệu hay thông tin nào bạn cung cấp cho chúng tôi mà không muốn công chúng biết đến. Thông tin bảo mật không bao gồm các thông tin: (a) đã được công chúng hóa vào thời gian chúng tôi nhận được; (b) đã đến từ các domain được công bố rộng rãi sau khi chúng tôi nhận được nhưng mà không đến từ lỗi của chúng tôi; (c) thông tin của bạn chúng tôi nhận được từ hơn một người; (d) chúng tôi bị yêu cầu bởi luật pháp.

Tóm lại: Mọi thứ bạn đưa lên đều thuộc sở hữu của bạn và bạn chịu trách nhiệm. Nếu bạn muốn xóa bỏ toàn bộ nội dung, bạn chỉ cần xóa toàn bộ tài khoản của mình.

Phần 8: Hủy dịch vụ

 1. Bạn có thể hủy tài khoản của mình bất kỳ lúc nào bằng việc email cho chúng tôi đến địa chỉ Email support@puzi.com và sau đó chúng tôi sẽ gửi bạn các hướng dẫn chi tiết.

 2. Một khi lệnh hủy được xác nhận, tất cả nội dung trên website của bạn sẽ bị xóa ngay lập tức.

 3. Nếu bạn hủy Dịch vụ vào khoảng giữa của chu kỳ thanh toán của bạn, bạn sẽ nhận được thông tin thông báo thanh toán đầy đủ qua email. Những chi phí dư hiện tại chúng tôi không hoàn trả.

 4. Chúng tôi có quyền thay đổi hoặc hủy bỏ Dịch vụ của Puzi dù bất kỳ lý do gì mà không cần phải thông báo.

Tóm lại: Để hủy, hãy email tới support@puzi.com. Puzi sẽ phản hồi cụ thể về thông tin liên quan đến lệnh hủy. Một khi hủy, toàn bộ nội dung của bạn sẽ bị xóa bỏ. Nếu bạn hủy vào giữa chu kỳ thanh toán, bạn phải thanh toán hoàn tất khoản phí chênh lệch này. Chúng tôi có thể hủy bỏ tài khoản của bạn bất kỳ lúc nào. Mọi vấn đề về ăn gian đồng nghĩa với việc tài khoản của bạn sẽ bị xóa.

Phần 9: Chính sách bảo hành

Puzi không cam kết bảo hành với bất kì dịch vụ nào, với các dịch vụ được cung cấp bởi Puzi, chúng tôi không cam kết các dịch vụ sẽ không gặp lỗi hay bị gián đoạn trong quá trình sử dụng.

Trong trường hợp lỗi do người dùng sử dụng sai hướng dẫn của Puzi, chúng tôi không chịu bất kì trách nhiệm nào, chúng tôi sẽ hỗ trợ người dùng khắc phục lỗi trong điều kiện có thể.

Trường hợp lỗi phát sinh từ hệ thống Puzi hoặc lỗi phát sinh từ bên thứ 3, chúng tôi sẽ khắc phục lỗi trong thời gian sớm nhất tuỳ thuộc vào điều kiện và các tài nguyên liên quan.

Khi có thay đổi về chức năng hoặc điều khoản, chúng tôi sẽ thông báo cho người dùng sớm nhất qua email và các kênh liên quan.

Phần 10: Chính sách hoàn tiền

Puzi KHÔNG hoàn tiền với bất kì việc huỷ hợp đồng từ các bên liên quan bao gồm người dùng và các bên thứ 3 có trong hệ thống.

==================================

Liên hệ hỗ trợ:

Last updated