3.1.1 Thêm mới đơn nhập hàng

Bước 1: Vào mục Quản lý kho > Nhập hàng > Thêm mới

Lưu ý: Trước khi nhập hàng vào kho, bạn cần tạo sản phẩm trong mục sản phẩm trước nhé. Chi tiết cách tạo mới sản phẩm, vui lòng tham khảo mục 2.1 Thêm mới sản phẩm

Bước 2: Xuất hiện giao diện Nhập hàng

Bước 3: Chọn kho ở mục Kho chứa hàng. Nhập tên sản phẩm vào ô Thông tin chi tiết phiếu nhập hàng hoặc dùng máy quét mã vạch để thêm sản phẩm vào đơn nhập.

-Số lượng: nhấp vào ô Số lượng và nhập con số tương ứng

-Giá nhập: nhấp vào từng ô Giá nhập của mỗi sản phẩm để điền thông tin

Bước 4: Chọn một trong hai tùy chọn với đơn nhập vừa tạo

-Tạo nháp: Lưu đơn nhập hàng vào bản nháp để chỉnh sửa sau

-Tạo: Nhập hàng vào kho thành công và bạn không có quyền chỉnh sửa

Chúc bạn kinh doanh thành công với Puzi Sale!

==================================

Liên hệ hỗ trợ:

From Puzi team with love <3

Last updated