4. Quản lý đơn hàng

Giới thiệu

Chức năng Quản lý đơn hàng của Puzi Sale hỗ trợ người dùng tạo đơn hàng mới, theo dõi và chỉnh sửa tình trạng đơn hàng.

4.1 Tạo đơn hàng

4.2 Xử lý đơn hàng

4.3. Quản lý đơn hàng

==================================

Liên hệ hỗ trợ:

Last updated