Tin nhắn video

Giới thiệu

Tương tự như việc gửi tin nhắn hình ảnh, Puzi hỗ trợ người dùng chức năng gửi tin nhắn kèm Video tới Khách hàng. Đối với tin nhắn Video, người dùng cũng có thể thêm các nút giống như tin nhắn văn bản.

Bước 1: Tạo tin nhắn giống như tạo tin nhắn văn bản

Bước 2: Upload video đính kèm

Bước 3: Thêm nút cho video (nếu muốn)

Chúc bạn kinh doanh thành công với Puzi ChatBot!

==================================

Liên hệ hỗ trợ:

From Puzi team with love <3

Last updated