4.1 Tạo đơn hàng

Giới thiệu

Khi xuất hiện yêu cầu mua hàng, người dùng cần tạo đơn trên hệ thống phần mềm quản lý Puzi. Người dùng có thể tạo đơn ngay trên màn hình livechat tại ứng dụng Quản lý Fanpage hoặc tạo đơn trên ứng dụng Quản lý Bán hàng.

Bước 1: Tại trang Quản lý Bán hàng, trên thanh công cụ dọc phía bên trái màn hình > Tạo đơn

Chú ý: Hai thông tin quan trọng nhất trong màn hinh tạo đơn hàng là thông tin khách hàng và thông tin sản phẩm

Bước 2: Bạn chọn Khách hàng cho đơn hàng

- Nếu đã có thông tin khách hàng > nhập tên vào ô tìm kiếm.

- Nếu chưa có thông tin khách hàng > Thêm mới khách hàng, giao diện mới sẽ hiện ra để bạn nhập dữ liệu.

Bước 3: Bạn nhập tên sản phẩm vào ô Tìm kiếm sản phẩm (3) hoặc dùng máy quét mã vạch để thêm sản phẩm vào đơn hàng.

Chú thích theo hình

(1): Chọn kho bạn muốn tạo đơn, kho phải có chứa hàng hóa bạn cần.

(2): Lựa chọn chính sách giá bán buôn hoặc giá bán lẻ. Sau khi bạn lựa chọn giá sẽ tự động được điền.

(3): Các trường lựa chọn : Sản phẩm, Combo sản phẩm, và Dịch vụ nếu có đi cùng để bán cùng sản phẩm

(4) Tính năng tách dòng: Tách 2 sản phẩm có cùng mã SKU thành 2 dòng khác nhau

  • Số lượng: điền số lượng hàng

  • Đơn giá: Di trỏ chuột vào ô nhập để nhập mức giá mong muốn

Bước 4: Thêm các thông tin khác cho đơn hàng

Ở đây bạn có thể áp dụng khuyến mãi và thêm các chi phí khác cho đơn hàng.

Chú ý: Một đơn hàng chỉ được áp dụng một khuyến mãi duy nhất

Bước 5: Điền thông tin vận chuyển (nếu có) > Thanh toán đơn hàng

  • Chọn hình thức thanh toán, điền số tiền

Sau khi điền số tiền, bạn có thể nhấn chọn 2 trạng thái: Đã xác nhận hoặc Đã hoàn thành để lưu đơn hàng luôn mà bỏ qua bước giao hàng, hệ thống sẽ hiển thị thông báo xác nhận lần cuối.

Bước 6: Nếu đơn hàng cần phải Ship bạn tiếp tục chọn mục Giao hàng

Chọn 1 trong 3 hình thức giao hàng hiển thị

  • Tạo đơn Nháp, bạn cần xác nhận duyệt đơn hàng sau đó

  • Đã xác nhận: Trạng thái cao hơn của đơn nháp khi người duyệt đơn hàng đã xác nhận thông tin chuẩn nhưng chưa báo đơn vị vận chuyển

  • Chờ lấy hàng: Đơn hàng ở trạng thái chờ đơn vị vận chuyển đến lấy hàng.

Chúc bạn kinh doanh thành công với Puzi Sale!

==================================

Liên hệ hỗ trợ:

From Puzi team with love <3

Last updated