6. Quản lý nhà vận chuyển

Giới thiệu

Người dùng Puzi cần tạo nhà cung cấp để có thể quản lý được mọi dữ liệu liên quan đến Nhà cung cấp: Thông tin liên hệ, công nợ,… Để thêm mới nhà cung cấp bạn thực hiện theo cách sau:

Bước 1: Bạn vào mục Cấu hình > Nhà vận chuyển

Bước 2: Kết nối với đối tác tích hợp hoặc thêm mới Đối tác tự liên hệ

Bước 3: Bạn chọn Lưu, phần mềm sẽ hiển thị thông báo Thêm mới nhà vận chuyển thành công. Như vậy bạn đã khởi tạo xong nhà vận chuyển mới.

Chúc bạn kinh doanh thành công với Puzi Sale!

==================================

Liên hệ hỗ trợ:

From Puzi team with love <3

Last updated