5. Quản lý khách hàng

Giới thiệu

Khách hàng là vai trò quan trọng trong hoạt động kinh doanh của người dùng, Puzi hiểu điều đó nên hỗ trợ người dùng những tính năng thuận tiện và thông minh để dễ dàng quản lý tệp khách hàng của mình ngay tại phần mềm Puzi Sale - Quản lý Bán hàng.

5.1 Cách thêm mới khách hàng

5.2 Danh sách khách hàng và các thao tác trên trang danh sách

==================================

Liên hệ hỗ trợ:

Last updated