3.1 Thiết lập Menu chính

Giới thiệu

Menu chính là phần sẽ xuất hiện kèm với nút Bắt đầu khi lần đầu tiên Khách hàng nhắn tin đến Fanpage. Nếu bạn không cài đặt nút bắt đầu, Puzi sẽ sử dụng cài đặt mặc định.

Để cài đặt Menu chính, vui lòng làm theo hướng dẫn dưới đây:

Bước 1: Tại trang quản trị của Puzi ChatBot, trên thanh công cụ dọc phía bên trái màn hình, chọn mục Tự động > Menu chính > +Thêm menu.

Bước 2: Tạo và đặt tên cho các menu chính và menu con theo những gì mà bạn muốn.

Bước 3: Thiết lập phần Hiệu chỉnh nút.

Các hành động khi hiệu chỉnh nút sẽ bao gồm:

+ Trả lời tin nhắn: Thêm kịch bản mới hoặc chọn kịch bản có sẵn. Tạo được một chuỗi các tin nhắn theo nội dung đã cài sẵn. Nội dung này sẽ hiển thị, khi khách hàng tương tác với những menu chứa hành động này.

+ Mở trang web: Mở liên kết trang web mà người dùng muốn Khách hàng ghé thăm khi chọn nút

Lưu ý khi gắn link website cần nhập đầy đủ trường thông tin "http://"

Sau khi đã thiết lập xong:

+ Chọn nút Hoàn thành để hoàn tất thiết lập trên menu.

+ Chọn nút Xoá để xoá phần menu đang tạo.

Bước 4: Nhấn Lưu để lưu lại menu bạn đã thiết lập. Nhấn Bật để chính thức sử dụng và nhấn Đồng bộ Facebook để đưa menu lên trên màn hình messenger của facebook.

Sau khi hoàn thành thiết lập nút Menu chính, màn hình hiển thị của Khách hàng sẽ xuất hiện menu như hình:

Chúc các bạn kinh doanh thành công với Puzi ChatBot!

==================================

Liên hệ hỗ trợ:

From Puzi team with love <3

Last updated