3. Các bước thiết lập cơ bản sau khi kết nối

Sau khi nắm chắc cách thức xây dựng kịch bản, người dùng có thể sẵn sàng cho việc thiết lập ChatBot

Sau khi kết nối Fanpage với Bot, cần tiến hành các bước thiết lập cơ bản để hoàn thiện những chuỗi hội thoại tự động nhằm mục đích trả lời những câu hỏi thường xuyên gặp của khách hàng.

3.1 Thiết lập Menu chính

3.2 Thiết lập Tin nhắn bắt đầu

3.3 Thiết lập Trả lời mặc định

==================================

Liên hệ hỗ trợ:

Last updated