4.1 Quản lý kịch bản

Giới thiệu

Công cụ quản lý kịch bản giúp người dùng dễ dàng xây dựng sẵn và sử dụng kịch bản đã có cho nhiều trường hợp như triển khai chiến dịch tiếp thị, trả lời tự động, gửi tin tuần tự, thiết lập tin nhắn mặc định và tin nhắn bắt đầu... mà không cần lặp lại quá trình xây dựng, gây mất thời gian.

Để xây dựng kịch bản mới, vui lòng thực hiện theo hướng dẫn sau:

Bước 1: Từ giao diện quản lý chung của Puzi ChatBot, trên thanh công cụ dọc phía bên trái màn hình > Kịch bản > Thêm kịch bản mới.

Bước 2: Giao diện mới sẽ xuất hiện bạn nhấp vào biểu tượng chỉnh sửa bên cạnh dòng Tin nhắn mặc định để đặt tên cho kịch bản, sau đó nhấp vào khung tin nhắn để soạn nội dung kịch bản.

Bước 3: Sau khi đã xây dựng xong kịch bản > Chọn chạy thử kịch bản để thử nghiệm các tính năng của kịch bản trước khi xuất bản để sử dụng chính thức.

Bước 4: Sau khi tạo xong kịch bản, nhấp vào nút Xuất bản để sử dụng.

Để tìm hiểu về cách xây dựng kịch bản, vui lòng tham khảo tại mục 2. Xây dựng kịch bản

Chúc bạn kinh doanh thành công với Puzi ChatBot!

==================================

Liên hệ hỗ trợ:

From Puzi team with love <3

Last updated