4.2.2 Trả lại hàng

Trong trường hợp khách hàng đã mua và nhận hàng nhưng sau đó muốn trả lại hàng, bạn thao tác trả lại hàng bán:

Bước 1: Tại trang quản lý Bán hàng > Bán hàng > Trả hàng > +Thêm trả hàng > Chọn đơn cần trả

Bước 2: Giao diện trả hàng mới hiện ra > điền thông tin > Lưu

Sau khi hoàn tất, thông tin đơn trả hàng và doanh thu sẽ được cập nhật trên hệ thống Puzi Sale.

Chúc bạn kinh doanh thành công với Puzi Sale!

==================================

Liên hệ hỗ trợ:

From Puzi team with love <3

Last updated