3.3 Kiểm kho

Để tạo mới phiếu kiểm hàng bạn thao tác theo các bước sau:

Bước 1: Bạn vào mục Quản lý kho > Kiểm kho > Thêm mới

Bước 2: Bạn tìm kiếm sản phẩm cần kiểm và sửa lại số lượng thực tế

Phiếu kiểm kho sẽ bao gồm một số thông tin sau:

- Kho chứa hàng: Tại đây bạn có thể chọn kho bạn muốn kiểm

- Tồn kho: Số lượng tồn hiện tại của sản phẩm trong hệ thống

- Số lượng thực tế: Số lượng thực tế của sản phẩm bạn đếm được thực tế tại kho. Mục này bạn tự nhập, sau khi lưu lại và cân bằng kho phần mềm sẽ ghi nhận tồn kho theo số lượng đã điều chỉnh này.

Ví dụ: Sản phẩm quần nâu tồn kho trên hệ thống là 344 nhưng thực tế kiểm ở kho hiện tại chỉ có 300. Bạn điền số 300 vào ô Số lượng thực tế.

Có 2 trạng thái lưu

  • Lưu tạm: Lưu xong phiếu kiểm kho bạn vẫn có thể chỉnh sửa

  • Tạo phiếu kiểm kho: Lưu xong không thể chính sửa

In hoặc xem lại phiếu kiểm kho

Chúc bạn kinh doanh thành công với Puzi Sale!

==================================

Liên hệ hỗ trợ:

From Puzi team with love <3

Last updated