4.4 Gửi tin tuần tự

Giới thiệu

Gửi tin tuần tự là một tính năng cho phép người dùng Puzi gửi đến những Khách hàng đã đăng ký nhận 1 chuỗi các tin nhắn theo thời gian khác nhau.

Để sử dụng tính năng Gửi tin tuần tự, vui lòng thực hiện theo hướng dẫn dưới đây:

Bước 1: Trên thanh công cụ dọc bên trái màn hình > Tự động > Gửi tin tuần tự >Thêm mới.

Bước 2: Đặt tên cho tin nhắn > Tạo.

Bước 3: Sau khi tạo thành công, nhấn chọn kịch bản để chỉnh sửa.

Sử dụng nút Thêm tin nhắn để thêm một tin nhắn:

Lịch gửi của từng tin nhắn trong chuỗi kịch bản chăm sóc khách hàng:

Mỗi dòng tin nhắn có thể gửi một kịch bản gửi tin. (Người dùng có thể tạo mới kịch bản cho tin nhắn hoặc Chọn từ một kịch bản có sẵn trong mục Quản lý kịch bản).

Các tin nhắn sẽ được gửi tin tuần tự theo timeline bên trái. Người dùng có thể thay đổi thứ tự các tin nhắn bằng cách kéo thả tin nhắn lên trên hoặc xuống dưới.

Chúc bạn kinh doanh thành công với Puzi ChatBot!

==================================

Liên hệ hỗ trợ:

From Puzi team with love <3

Last updated