5.1 Cách thêm mới khách hàng

Giới thiệu

Thêm mới khách hàng là thao tác cơ bản để bạn khởi tạo các thông tin của khách hàng và quản lý công nợ trong quá trình giao dịch sau này.

Để sử dụng tính năng Thêm khách hàng mới bạn thực hiện theo hướng dẫn sau.

Thêm mới khách hàng trực tiếp trên giao diện phần mềm Quản lý Bán hàng

Bước 1: Tại thanh công cụ dọc phía bên trái > Khách hàng > Thêm Khách hàng

Bước 2: Tại giao diện Thêm mới thông tin khách hàng, điền những dữ liệu cần thiết như: Tên khách hàng, số điện thoại, email, địa chỉ

Bước 3: Chọn Xác nhận, hệ thống sẽ hiển thị thông báo Thêm khách hàng thành công.

2. Thêm mới khách hàng bằng file excel

Để thêm nhiều khách hàng mới vào hệ thống. Puzi hỗ trợ bạn cách thêm mới khách hàng bằng file excel. Bạn cần tạo file dữ liệu theo đúng định dạng chuẩn của Puzi. Bạn tải về file mẫu và thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Tại giao diện Khách hàng > Tải danh sách từ file excel > Tải xuống file mẫu

Bước 2: Trong file mẫu bạn cần điền những thông tin sau:

- Họ & Tên

- Số điện thoại

- Email

- Facebook

- Địa chỉ đầy đủ

Bước 3: Tải file excel đã nhập thông tin khách hàng lên hệ thống

Bước 4: Kết quả nhập file dữ liệu được gửi thông báo về email tài khoản thao tác. Khách hàng khởi tạo thành công được hiển thị trong danh sách như sau:

Như vậy người dùng đã khởi tạo xong khách hàng trên Puzi và có thể bắt đầu thao tác tạo đơn bán hàng.

Chúc bạn kinh doanh thành công với Puzi Sale!

==================================

Liên hệ hỗ trợ:

From Puzi team with love <3

Last updated