Câu hỏi

Giới thiệu

Để thu thập thông tin về Khách hàng, người dùng có thể tạo một câu hỏi, sau đó sẽ nhận câu trả lời từ khách hàng, thông tin khách hàng nhập sẽ được lưu vào hệ thống thông tin khách hàng.

Ví dụ tạo một câu hỏi về sở thích của khách hàng:

Bước 1: Chọn Câu hỏi trong thanh công cụ

Bước 2: Nhập câu hỏi của bạn

Bước 3: Chọn trường dữ liệu sẽ lưu câu trả lời, ví dụ tạo một trường dữ liệu là sở thích

Chúc bạn kinh doanh thành công với Puzi ChatBot!

==================================

Liên hệ hỗ trợ:

From Puzi team with love <3

Last updated