Phân quyền giao diện

Thêm vai trò trong Cửa hàng, thêm nhân viên, phân quyền nhân viên, đăng nhập vào tài khoản nhân viên...

Xem video hướng dẫn Phân quyền giao diện tại đây

Giới thiệu

Đối với cửa hàng có nhiều nhân viên, tính năng phân quyền giao diện sẽ rất hữu ích trong việc phân công quyền hạn cho các nhân viên.

Ví dụ: Nhân viên Bán hàng sẽ chỉ có quyền trên app bán hàng.

Để phân quyền cho nhân viên gồm 2 bước:

  • Định nghĩa một vai trò nhân viên trong cửa hàng. Ví dụ nhân viên kho. Mỗi vai trò sẽ có tập các quyền do bạn định nghĩa. Đối với nhân viên kho thường sẽ là quyền xem danh sách sản phẩm, nhập xuất kho ...

  • Thêm thông tin nhân viên và vai trò cho nhân viên đó.

Thêm vai trò nhân viên

Trong giao diện quản lý app, chọn Quản lý nhân viên > Quản lý quyền.

Chọn Thêm quyền để thêm một vai trò mới.

Bước 1: Nhập tên vai trò cần tạo.

Bước 2: Chọn ứng dụng muốn cấp quyền cho vai trò đó

Bước 3: Chọn các quyền sẽ cấp cho vai trò

Bước 4: Nhấn nút Tạo để thêm vai trò

Thêm nhân viên và thêm quyền cho nhân viên

Mỗi nhân viên có thể có thao tác trên nhiều ứng dụng nhưng mỗi ứng dụng chỉ có thể thêm một vai trò duy nhất. Ví dụ nếu nhân viên đã được gán vai trò Nhân viên kho trên ứng dụng Quản lý bán hàng rồi thì không thể thêm vai trò Bán hàng trên ứng dụng Quản lý bán hàng cho nhân viên nữa.

Để thêm nhân viên, chọn Quản lý nhân viên > Thêm nhân viên. Giao diện thêm nhân viên sẽ tương tự như sau:

Chọn vai trò cho nhân viên

Như trong hình nhân viên đang có 2 vài trò là Quản kho trên ứng dụng Quản lý bán hàng Nhân viên trên chăm sóc khách hàng trên ứng dụng ChatBot.

Nhấn lưu để hoàn tất.

Đăng nhập vào tài khoản nhân viên

Sau khi chủ Cửa hàng tạo vai trò và phần quyền cho Nhân viên thành công, Puzi tự động tạo một tài khoản Quản lý riêng dành cho Nhân viên, chỉ bảo gồm các quyền hạn và nhiệm vụ cũng như Ứng dụng quản lý đã được phân quyền trước đó.

Để đăng nhập vào tài khoản Nhân viên, vui lòng thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Truy cập trang web https://puzi.vn/ > Sử dụng miễn phí

Bước 2: Nhập tên email và mật khẩu đã lập trong bước Thêm nhân viên và thêm quyền cho nhân viên > Đăng nhập

Chúc bạn kinh doanh thành công với Puzi.vn!

==================================

Liên hệ hỗ trợ:

From Puzi team with love <3

Last updated