4.5 Các kiểu nút bấm và hành động

Nút bấm là phương tiện quan trọng giúp Khách hàng tương tác với ChatBot

Giới thiệu

Nút bấm rất hữu dụng khi giao tiếp với Khách hàng. Thêm nút vào các khối văn bản giúp tìm hiểu thêm về đối tượng Khách hàng của bạn, gắn thêm các hành động để phân loại đối tượng Khách hàng đang quan tâm gì ở dịch vụ của bạn.

Với mỗi khối tin nhắn, bạn chỉ được thêm tối đa 3 nút.

Tên và các kiểu nút bấm

Bạn phải đặt tên (tiêu đề) cho các nút bấm, tối đa 20 ký tự và có thể thêm các hành động vào nút bấm.

  • Hành động Trả lời tin nhắn

Khi người dùng thiết lập hành động Tin nhắn cho nút bấm, Khách hàng sẽ nhận được tin nhắn với nội dung được cài đặt sẵn khi ấn chọn nút.

Điều này đòi hỏi người dùng Puzi phải tạo thêm một tin nhắn. Thiết lập sẽ không thể lưu lại nếu như không thêm các tin nhắn trả lời. Hãy chú ý thông báo lỗi khi thiếu nội dung.

  • Hạnh động Chọn từ danh sách đã có

  • Hành động Mở website

Thêm một URL vào Nút này, khi Khách hàng chọn nút sẽ dẫn tới trang web khác. Lưu ý khi gán link url cần điền đầy đủ trường "http://". Nếu định dạng Url không hợp lệ, hệ thống sẽ báo lỗi và không thể xuất bản.

  • Hành động đi kèm

Sau khi thiết lập các hành động đi kèm như: thêm tag, xóa tag, theo dõi tin nhắn tuần tự, bỏ theo dõi tin nhắn tuần tự, đăng ký Bot, xóa Bot; nếu Khách hàng chọn nút, Bot sẽ tự động thực hiện hành động đi kèm này.

  • Hành động Ngẫu nhiên

Khi cài đặt hành động ngẫu nhiên, Khách hàng sẽ được gửi kịch bản tiếp theo một cách ngẫu nhiên theo một trong các kịch bản bên dưới. Đảm bảo cho tổng số xác suất của các luồng bằng 100%

Nếu người dùng Puzi chọn Luôn trả về kịch bản ngẫu nhiên. Khách hàng sẽ luôn nhận kịch bản tiếp theo một cách ngẫu nhiên, nếu để trống, kịch bản cũ sẽ được gửi lại nếu khách hàng đã từng đi đến kịch bản này trước đây.

Chúc bạn kinh doanh thành công với Puzi ChatBot!

==================================

Liên hệ hỗ trợ:

From Puzi team with love <3

Last updated