2.4 Khối điều kiện

Giới thiệu

Khối điều kiện giúp bạn thực hiện những kịch bản khác nhau với mỗi khách hàng mang đặc điểm khác nhau.

Ví dụ: Khách hàng là nữ thì sẽ gửi thông tin về các loại váy. Ngược lại là nam thì sẽ gửi danh sách quần jean.

Thêm khối điều kiện

Cũng trong mục Chỉnh sửa nút, chọn Điều kiện

Cài đặt điều kiện

Chúc bạn kinh doanh thành công với Puzi ChatBot!

==================================

Liên hệ hỗ trợ:

From Puzi team with love <3

Last updated