2.2 Khối tin nhắn

Gửi tin nhắn cho khách hàng

Giới thiệu

Khối tin nhắn dùng để bổ trợ thêm thông tin người dùng muốn gửi tới Khách hàng kèm tin nhắn chính. Khối tin nhắn bao gồm:

Theo hình minh họa:

(1): Tin nhắn văn bản kèm nút

(2): Tin nhắn hình ảnh

(3): Bộ sưu tập

(4): Âm thanh

(5): Video

(6): File

(7): Delay

(8): Câu hỏi

Một khối tin nhắn có thể chứa nhiều tin nhắn. Các tin nhắn trong khối sẽ được gửi lần lượt theo thứ tự.

Chúc bạn kinh doanh thành công với Puzi ChatBot!

==================================

Liên hệ hỗ trợ:

From Puzi team with love <3

Last updated