2.7 Phân công trả lời khách hàng

Giới thiệu

Trong trường hợp có nhiều nhân viên cùng quản lý một Fanpage, Puzi hỗ trợ người dùng tính năng tự động phân công trả lời tin nhắn của Khách hàng cho nhân viên. Chức năng này giúp chủ Cửa hàng phân chia công việc cho các nhân viên dễ dàng và cân bằng.

Để phân quyền quản lý Fanpage cho một hoặc nhiều nhân viên, vui lòng tham khảo hướng dẫn tại mục Phân quyền giao diện

Để kích hoạt tính năng tự đông phân công trả lời tin nhắn, vui lòng thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Tại trang Quản lý Fanpage, trên thanh công cụ dọc phía bên trái màn hình > Cấu hình > Cấu hình chung > Giao diện phân công hiện ra

Bước 2: Bật xanh nút Tự động phân công nhân viên > Lưu

Puzi Social hỗ trợ chủ Cửa hàng muốn tham gia trả lời tin nhắn bằng cách kích hoạt nút Phân công cho chủ Page

Ngoài ra, Puzi Social gợi ý cho người dùng cách phân chia trả lời tin nhắn chủ động bằng cách gắn tag "tên nhân viên" cho mỗi Khách hàng. Nhân viên nào là người tiếp xúc đầu tiên với Khách hàng sẽ chủ động gắn tag có tên mình lên cuộc hội thoại để tiếp tục follow khách hàng. Hướng dẫn thêm tags chi tiết tại mục 2.2 Quản lý bình luận, tin nhắn.

Chúc bạn kinh doanh thành công với Puzi Social!

==================================

Liên hệ hỗ trợ:

From Puzi team with love <3

Last updated