3.1.2 Sửa huỷ đơn nhập hàng

Lưu ý: Puzi chỉ hỗ trợ sửa/hủy đơn nhập hàng với đơn hàng đang trong trạng thái nháp

Sửa đơn nhập hàng

Để sửa đơn nhập hàng, vui lòng thao tác theo các bước sau:

Bước 1: Tại danh sách Nhập hàng, bạn chọn đơn cần sửa. Puzi chỉ hỗ trợ sửa đơn Nhập Hàng ở trạng thái Phiếu nháp

Bước 3: Chỉnh sửa thông tin đơn nhập hàng

Bước 4: Sau khi thay đổi đơn nhập hàng, nhấp chuột chọn Lưu phiếu để lưu lại thông tin đơn nhập hoặc chọn Huỷ phiếu để hủy việc ghi nhận các thao tác vừa chỉnh sửa.

Hủy đơn nhập hàng

Để hủy đơn nhập hàng bạn vào đơn cần hủy > trạng thái > hủy

Lưu ý: Trạng thái Hủy chỉ xuất hiện với những đơn ở trạng thái Phiếu nháp. Đối với những đơn ở trạng thái Đã nhập bạn không thể hủy.

Với trường hợp bạn muốn thay đổi các đơn Đã nhập ở mục Nhập hàng thì hãy tạo phiếu Xuất hàng để chỉnh sửa lại số lượng hàng đã nhập trong kho.

Xem chi tiết phiếu nhập hàng

In các phiếu nhập hàng

Chúc bạn kinh doanh thành công với Puzi Sale!

==================================

Liên hệ hỗ trợ:

From Puzi team with love <3

Last updated