Tin nhắn văn bản

Giới thiệu

Tin nhắn văn bản gồm văn bản và nút. Bạn có thể viết nội dung giới thiệu sau đó thêm nút bấm cho các tùy chọn để định hướng khách hàng tương tác với tin nhắn. Ví dụ:

Để thêm một đoạn văn bản đi kèm tin nhắn đầu, chọn biểu tượng trong thanh công cụ:

Người dùng cũng có thể thêm nút cho tin nhắn văn bản đi kèm bằng cách chọn thêm nút.

Chúc bạn kinh doanh thành công với Puzi ChatBot!

==================================

Liên hệ hỗ trợ:

From Puzi team with love <3

Last updated