2.1 Quản lý trang

Lần đầu tiên đăng nhập vào ứng dụng bạn sẽ được chuyển hướng đến màn Danh sách trang. Bạn chỉ có thể sử dụng được ứng dụng quản lý fanpage khi đã thêm trang facebook và kích hoạt trang.

Nếu bạn chưa thêm fanpage nào tại màn danh sách trang vui lòng ấn vào button Thêm page/Làm mới quyền tại góc phải màn hình, một thư mục con sẽ hiện lên.

Ấn vào Tiếp tục dưới tên... để cấp quyền. Danh sách trang sẽ được làm mới.

Chú ý: Việc cấp quyền sẽ giúp cho ứng dụng truy cập vào dữ liệu fanpage của bạn thông qua một đoạn mã gọi là Token. Facebook sẽ giới hạn thời gian truy cập sau khi cấp quyền thành công thường thì khoảng khoảng 30 ngày. Nghĩa là sau một khoảng thời gian Token sẽ hết hạn và ứng dụng không còn quyền truy cập vào fanpage của bạn nữa và lúc đó bạn cần làm mới quyền. Token có thể hết hạn sớm hơn nếu bạn thay đổi mật khẩu facebook hoặc facebook thay đổi chính sách bảo mật...

Sau khi thêm page thành công bạn cần kích hoạt page. Sau khi kích hoạt page thành công ứng dụng sẽ tự động thu thập bài viết, tin nhắn và khách hàng của page. Bạn chỉ nên kích hoạt những page mà bạn cần làm việc cùng để có thể làm việc với hiệu xuất tốt nhất.

Để tìm hiểu cách thêm và kết nối nhiều Fanpage với Puzi, vui lòng xem mục 1. Thêm và kết nối nhiều Fanpage với Puzi Scocial.

Chúc bạn kinh doanh thành công với Puzi Social!

==================================

Liên hệ hỗ trợ:

Last updated