Delay

Giới thiệu

Nhằm mục đích đem tới Khách hàng trải nghiệm tự nhiên nhất khi tương tác với ChatBot, Puzi hỗ trợ người dùng công cụ Delay nhằm tạo khoảng thời gian cách đoạn tùy chỉnh (từ 1 giây tới 20 giây) giữa các lần trả lời tin nhắn tự động. Trong khoảng thời gian chờ, hệ thống sẽ hiển thị trạng thái "đang nhập..." .

Để thiết lập công cụ Delay, vui lòng thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Tạo tin nhắn như bình thường

Bước 2: Chọn Delay trong khối tin nhắn

Bước 3: Tùy chỉnh thời gian chờ

Chúc bạn kinh doanh thành công với Puzi ChatBot!

==================================

Liên hệ hỗ trợ:

From Puziness team with love <3

Last updated