3.1 Nhập hàng

Giới thiệu

Đối với chủ cửa hàng, bên cạnh công việc quản trị các hoạt động bán hàng thì quản lý kho là một công việc quan trọng không kém.

Quản lý hàng hóa trong kho tốt sẽ giúp tăng hiệu quả cho hoạt động kinh doanh của cửa hàng. Nắm được tình trạng tồn kho, lịch sử xuất nhập của sản phẩm.

Puzi hỗ trợ người dùng các tính năng chính như sau:

3.1.1 Thêm mới đơn nhập hàng

3.1.2 Sửa huỷ đơn nhập hàng

==================================

Liên hệ hỗ trợ:

Last updated