2. Quản lý sản phẩm

Giới thiệu

Sản phẩm chính là hàng hóa, phần mềm, dịch vụ hoặc phiếu quà tặng, mã giảm giá... mà bạn đang muốn đăng bán tại cửa hàng của mình. Đây cũng là 1 trong những dữ liệu quan trọng đầu tiên bạn cần khởi tạo để có thể bán hàng.

Để quản lý sản phẩm Puzi Sale đem đến cho người dùng các tính năng:

2.1 Thêm mới sản phẩm

2.2 Thêm mới sản phẩm có nhiều phiên bản

2.3. Thêm danh sách dịch v

2.4 Danh sách sản phẩm

==================================

Liên hệ hỗ trợ:

Last updated