2.4 Danh sách sản phẩm

Ở đây bạn có thể xem danh sách sản phẩm, mẫu mã sản phẩm, số lượng tồn kho và còn nhiều thứ khác nữa

Danh sách sản phẩm

Để xem toàn bộ sản phẩm có trong cửa hàng, bạn có thể theo dõi trong mục Danh sách sản phẩm theo các bước sau:

Bước 1: Vào mục Sản phẩm > Danh sách sản phẩm

Bước 2: Giao diện danh sách, hiển thị đầy đủ các thông tin về sản phẩm:

- Số mẫu mã: Số sản phẩm con mà bạn có của mỗi phiên bản sản phẩm

- Có thể bán: Số lượng sản phẩm đang có trong kho (không bao gồm các sản phẩm đã đặt hàng, chờ giao hàng, đóng gói, xuất kho).

Bộ lọc sản phẩm

Khi cửa hàng của bạn đã có nhiều sản phẩm, bạn có thể sử dụng chức năng lọc sản phẩm để sắp xếp và quản lý các sản phẩm theo những tiêu chí riêng.

Để bắt đầu Tạo mới bộ lọc bạn cần thực hiện theo những bước sau:

Bước 2: Lựa chọn các điều kiện để lọc: Lọc theo tên, mã sản phẩm, danh mục sản phẩm

Các sản phẩm tương ứng với bộ lọc bạn tạo sẽ được hiển thị theo danh sách ở phía dưới.

Chúc bạn kinh doanh thành công với Puzi Sale!

==================================

Liên hệ hỗ trợ:

From Puzi team with love <3

Last updated