5.2 Danh sách khách hàng và các thao tác trên trang danh sách

Tìm kiếm khách hàng

Thanh tìm kiếm tại trang danh sách khách hàng cho phép bạn tìm kiếm một khách hàng cụ thể với thông tin như: Tên khách hàng, email, số điện thoại...

Để tìm kiếm khách hàng trong danh sách bạn thực hiện như sau:

Tại danh sách khách hàng > Tìm kiếm

Ngoài khả năng tìm kiếm chính xác, bạn có thể sử dụng tính năng tạo bộ lọc danh sách khách hàng để lọc ra được tập khách hàng phù hợp với các điều kiện tìm kiếm.

Thực hiện thao tác hàng loạt với danh sách khách hàng

Bạn tick chọn vào ô vuông trước mã khách hàng và chọn một trong các thao tác sau: Xuất file excel, Cập nhật tag...

Bạn có thể xuất danh sách khách hàng ra file excel để lưu trữ hoặc phục vụ các công việc liên quan (nếu cần). Tại danh sách khách hàng, bạn chọn nhấn chọn Xuất file excel.

Chúc bạn kinh doanh thành công với Puzi Sale!

==================================

Liên hệ hỗ trợ:

From Puzi team with love <3

Last updated