3.Tạo đơn hàng ngay trên màn hình chat

Giới thiệu

Chức năng Tạo đơn hàng ngay trên màn hình Chat giúp người dùng dễ dàng tạo đơn hàng ngay khi đang giao tiếp với Khách hàng mà không cần chuyển sang giao diện khác để thực hiện.

Để tạo đơn trên màn livechat bạn cần thiết lập thêm Puzi Sale - Quản lý Bán hàng để tạo kho và sản phẩm trước.

(Tạo kho và sản phẩm hoặc dịch vụ trên pos được hướng dẫn cụ thể ở phần PUZI SALE - Phần Mềm Quản Lý Bán Hàng, quản lý kho hàng, đơn hàng, thống kê. Bạn làm bắt đầu từ cấu hình đến sản phẩm rồi đến nhập hàng).

Khi tạo đơn hàng bạn cần điền đầy đủ các thông tin yêu cầu và lưu lại. Tùy theo loại hình kinh doanh mà bạn chọn Sản phẩm hoặc Dịch vụ. Sau khi tạo thành công đơn hàng trên Quản lý Fanpage thì đơn hàng đó sẽ dược cập nhật ngay trên trang Quản lý Bán hàng.

Chúc bạn kinh doanh thành công với Puzi Social!

==================================

Liên hệ hỗ trợ:

From Puziness team with love <3

Last updated