Tin nhắn hình ảnh

Giới thiệu

Ngoài gửi thông điệp tới khách hàng qua tin nhắn dạng chữ, người dùng có thể gửi kèm theo hình ảnh sản phẩm cho khách hàng. Đối với tin nhắn hình ảnh, người dùng cũng có thể thêm các nút giống như tin nhắn văn bản.

Bước 1: Tạo tin nhắn giống như tạo tin nhắn văn bản

Bước 2: Chọn Hình ảnh trong thanh công cụ thêm tin nhắn

Bước 3: Upload hình ảnh

Bước 4: Thêm các nút giống như tin nhắn hình ảnh bằng cách chọn Thêm nút > thêm nội dung cho nút

Chúc bạn kinh doanh thành công với Puzi ChatBot!

==================================

Liên hệ hỗ trợ:

From Puzi team with love <3

Last updated