1. Thêm và kết nối nhiều Fanpage với Puzibot

Hiện tại Puzi Bot đang hoạt động theo cơ chế 1 bot sẽ kết nối 1 Fanpage. Vậy nên nếu người dùng có nhiều Fanpage, cần kết nối các Fanpage với các Bot.

Bước 1: Để chọn Page bạn muốn tạo Bot, vui lòng nhấp vào biểu tượng như hình:

Bước 2: Sau khi thực hiện bước 1, Menu sẽ đổ xuống như hình dưới, chọn thêm trang.

Bước 3: Sau khi chọn thêm trang, giao diện mới xuất hiện, ấn chọn Thêm Page/ Làm mới quyền

Bước 4: Một thư mục mới xuất hiện, chọn Tiếp tục dưới tên... nếu bạn chưa có Fanpage nào kết nối với bot, chọn Chỉnh sửa cài đặt nếu muốn thêm một Fanpage mới.

Sau đó bạn chọn page bạn muốn kết nối để tạo Bot.

Chúc bạn kinh doanh thành công với Puzi Chatbot!

==================================

Liên hệ hỗ trợ:

From Puzi team with love <3

Last updated