3.2 Xuất hàng

Giới thiệu

Người dùng cần nhập phiếu xuất hàng khi muốn xuất hàng ra khỏi kho (không phải trường hợp bán hàng).

VD: Nhà cung cấp gửi đến cho bạn 100 sản phẩm nhưng trong đó có 10 sản phẩm bị lỗi khi đó sẽ phải tạo một phiếu xuất hàng để xuất 10 sản phẩm bị lỗi trả lại nhà cung cấp.

Để thực hiện xuất hàng, người dùng thao tác theo hướng dẫn:

Bước 1: Vào Quản lý kho > Xuất hàng > Thêm mới

Bước 2: Bạn điền các thông số để tạo phiếu xuất hàng

Có 2 trạng thái lưu

  • Tạo nháp: Tạo xong bạn có thể chỉnh sửa > Phiếu xuất sẽ chuyển sang trạng thái Phiếu nháp

  • Tạo: Bạn không có quyền chỉnh sửa phiếu xuất hàng > Phiếu xuất sẽ chuyển sang trạng thái Đã xuất

Phiếu xuất ở trạng thái Tạo nháp có thể có 2 trạng thái

  • Nếu chọn Hủy bạn phiếu xuất sẽ chuyển sang trạng thái Đã hủy

  • Nếu chọn Đã xuất phiếu sẽ tự động chuyển thành trạng thái Đã xuất

Xem chi tiết phiếu xuất, in phiếu xuất khi cần

Chúc bạn kinh doanh thành công với Puzi Sale!

==================================

Liên hệ hỗ trợ:

From Puzi team with love <3

Last updated