2.2 Thêm mới sản phẩm có nhiều phiên bản

Giả sử bạn bán một mẫu áo có nhiều size như : size M, size L, size XL ... Bạn muốn quản lý sản phẩm đó theo size thì tính năng này hữu ích cho bạn.

Bước 1: Các thao tác như Thêm sản phẩm bình thường, tham khảo tại mục 2.1 Thêm mới sản phẩm

Bước 2: Bỏ qua mục Khởi tạo kho, tích chọn Sản phẩm có nhiều phiên bản, nhập vào Thuộc tính cho sản phẩm và ấn Thêm

Bước 3: Sau khi thêm thuộc tính cho sản phẩm bước tiếp theo theo giá trị cho thuộc tính

-Thêm các sản phẩm con: Sản phẩm của bạn có thể có các sản phẩm con phân theo các thuộc tính mà các bạn đã tạo ở trên. Bạn có thể lựa chọn 2 hình thức để thêm sản phẩm con

  • Nếu bạn tích chọn Thêm lần lượt giao diện mới sẽ xuất hiện

  • Bạn có thể tuỳ chọn thuộc tính cho phiên bản của sản phẩm

  • Bạn có thể Thêm nhanh để tự động thêm các phiên bản sản phẩm theo thuộc tính

Bước 3: Chọn Lưu và đã tạo sản phẩm mới thành công.

Chúc bạn kinh doanh thành công với Puzi Sale!

==================================

Liên hệ hỗ trợ:

From Puzi team with love <3

Last updated