1.2 Thiết lập vai trò

Giới thiệu

Việc thiết lập vai trò trong hệ thống Puzi giúp chủ doanh nghiệp, chủ shop quản lý và phân chia nhiệm vụ rõ ràng cho từng nhân viên.

Thêm mới vai trò

Bước 1: Tại trang Quản lý chung, trên thanh công cụ dọc phía trái màn hình > Quản lý nhân viên > Quản lý quyền > Thêm quyền.

Bước 2: Giao diện thêm mới vai trò xuất hiện, đặt tên vai trò và thêm quyền tùy chọn cho vai trò đó.

Bước 3: Tại giao diện Thêm mới vai trò bạn cần thiết lập các thông tin sau:‌

- Tên vai trò‌

- Phân quyền chi tiết: Cho phép phân chi tiết các quyền của vai trò khi thao tác trong các mục của hệ thống

Chỉnh sửa vai trò

Bước 1: Tại phần Quản lý nhân viên > Quản lý quyền. Nhấp vào tên vai trò bạn muốn chỉnh sửa.

Bước 2: Tại giao diện Chỉnh sửa chi tiết vai trò, bạn có thể sửa Tên vai trò và Phân quyền chi tiết của vai trò.

Bước 3: Nhấn Lưu để thay đổi vai trò hoặc Hủy nếu bạn không cần dùng tới vai trò này nữa.‌

Để phân quyền và vai trò cho nhân viên, vui lòng tham khảo mục Phân quyền giao diện

Chúc bạn kinh doanh thành công với Puzi Sale!

==================================

Liên hệ hỗ trợ:

From Puzi team with love <3

Last updated