Puzi Social - Phần mềm quản lý fanpage

Puzi Social là một công cụ hỗ trợ tối ưu hiệu quả kinh doanh trên Facebook với bộ công cụ mạnh mẽ như: quản lý bình luận, tin nhắn; quản lý bài viết; quản lý khách hàng; báo cáo...

Dưới đây là các bước hướng dẫn giúp khách hàng khai thác phần mềm Puzi Social đạt hiệu quả cao nhất:

Xem thêm Video hướng dẫn sử dụng Puzi Social - Quản lý Fanpage tại đây

==================================

Liên hệ hỗ trợ:

Last updated