2.3 Thêm danh sách dịch vụ

Giới thiệu

Nếu người dùng kinh doanh dịch vụ khác, việc khởi tạo danh sách dịch vụ là cần thiết.

Bước 1: Tại trang Quản lý Bán hàng > Sản phẩm > Danh sách dịch vụ > Danh mục dịch vụ

Bước 2: Giao diện Quản lý danh mục dịch vụ hiện ra > điền thông tin > chọn biểu tượng dấu tích để hoàn thành / Chọn biểu tượng thùng rác để hủy

Bước 3: Sau khi tạo danh mục dịch vụ > chọn + Thêm dịch vụ > điền thông tin

Thao tác thêm danh sách dịch vụ hoàn thành. Chúc bạn kinh doanh thành công với Puzi Sale!

==================================

Liên hệ hỗ trợ:

From Puzi team with love <3

Last updated