2.1 Tổng quan

Kịch bản gửi tin gồm nhiều khối liên kết với nhau. Các khối gồm:

Để thêm một khối mới, nhấn vào menu thêm sau đó chọn khối bạn muốn thêm. Chi tiết xem thêm hướng dẫn tại các khối cụ thể.

Trạng thái của kịch bản

Người dùng có thể kiểm tra kịch bản đang bị lỗi hay không bằng cách xem biểu tượng hình trái tim bên phải:

  • Trỏ chuột vào để xem chi tiết lỗi.

  • Nhấn vào biểu tượng sẽ đưa bạn đến khối đang bị lỗi.

  • Trong mỗi khối biểu tượng hiển thị màu đỏ nghĩa là đang có lỗi.

Chúc bạn kinh doanh thành công với Puzi ChatBot!

==================================

Liên hệ hỗ trợ:

From Puzi team with love <3

Last updated