4.3 Quản lý đơn hàng

Để quản lý được danh sách đơn hàng sau khi bán ra, quản lý được đơn hàng nào gửi hãng vận chuyển nào, cước phí ra sao, và kiểm soát được công nợ với từng khách hàng, người dùng theo dõi trong phần danh sách đơn hàng.

  • Danh sách đơn hàng chi tiết với bộ lọc thông minh, Puzi giúp người dùng theo dõi được chi tiết trạng thái đơn hàng, tình trạng thanh toán, số tiền khách phải trả cho từng đơn hàng.

  • Quản lý trạng thái các đơn hàng: Đã tạo, đã xác nhận, Chờ lấy hàng, Đang vận chuyển, Đang hoàn, Hoàn thành ...để tìm kiếm và xử lý đơn hàng nhanh chóng.

  • Tại tab Vận đơn, bạn có thể xem được đơn hàng nào đã đẩy cho đơn vị vận chuyển hay shiper nào, đồng thời theo dõi được trạng thái giao hàng.

Trong trường hợp khách hàng trả hàng, bạn tạo đơn trả hàng để hệ thống cập nhật lại kho. Ngoài ra, với Puzi bạn có thể xem được tổng số tiền hoàn, lí do hoàn và trạng thái trả hàng của từng đơn hàng

Chúc bạn kinh doanh thành công với Puzi Sale!

==================================

Liên hệ hỗ trợ:

From Puzi team with love <3

Last updated